RAZPIS VOLITEV KLUBA ZGORNJESAVINJSKIH ŠTUDENTOV  Na podlagi 44. člena Statuta Kluba zgornjesavinjskih študentov in 7. člena Volilnega pravilnika Kluba zgornjesavinjskih študentov, ter sklepa Upravnega zbora kluba z dnem 5. 10. 2019 razpisujem kandidacijski postopek za volitve v organe Kluba zgornjesavinsjkih študentov. Mesta, za katera se kandidira: predsednik kluba (1 mesto) člani upravnega odbora (4 mesta- […]