Občni zbor in volitve KZSŠ

Klub Zgornjesavinjskih študentov organizira redni letni občni zbor z volitvami, v soboto, 20. 11. 2021 ob 19.00.

Dnevni red:
1. Uvodni pozdrav
2. Potrditev dnevnega reda
3. Izvolitev delovnega predsedstva
4. Poročilo upravnega in nadzornega odbora
5. Izvolitev volilne komisije
6. Predstavitev kandidatov
7. Volitve v organe Kluba zgornjesavinjskih študentov
8. Razno

Vabljeni!

Na podlagi 44. člena Statuta in 7. člena Volilnega pravilnika Kluba Zgornjesavinjskih študentov, ter sklepa Upravnega odbora kluba z dne 24.9.2021 razpisujemo kandidacijski postopek za mesta:

– predsednik kluba ( 1 mesto)
– člani upravnega odbora ( 4 mesta- tajnik, blagajnik, podpredsednik in član upravnega odbora))
– predsednik dijaške sekcije ( 1 mesto)
– član nadzornega odbora ( 3 mesto)
– svetnik sveta ŠOLS ( 1 mesto)
– svetnik sveta zveze ŠKIS ( 1 mesto)

V tem času morajo vsi kandidati podati lastnoročno podpisano kandidaturo v zaprti kuverti na sedež Kluba
oziroma jo priporočeno poslati na naslov Kluba s pripisom »KANDIDATURA«.

Kandidatura mora vsebovati:
– ime in priimek kandidata,
– naslov stalnega prebivališča,
– datum in kraj rojstva kandidata,
– številko mobilnega telefona,
– elektronski naslov,
– mesto za katerega kandidira,
– opis dosedanjih aktivnosti v klubu,
– vizijo delovanja v klubu.
Vsi kandidati morajo priložiti izvirno potrdilo o vpisu ter življenjepis.

Kandidat za svetnika Sveta ŠOLS vloži kandidaturo tako, da jo pošlje na sedež posamezne ŠOLS najkasneje 14 dni pred dnem volitev (priporočeno po pošti in s pripisom za volilno komisijo).

Kandidatura ZA SVETNIKA ŠOLS mora vsebovati:
– ime,priimek
– rojstne podatke,
– naslov stalnega bivališča,
– telefonsko”številko,
– letnik in smer študija,
– podpisano izjavo kandidata, da ni član izvršilnega organa politične stranke ali njenega
podmladka, in
– lastnoročni podpis kandidata.

(obrazec za kandidaturo se nahaja na spletni strani zveze ŠKIS)

Kandidatura ZA SVETNIKA ZVEZE ŠKIS mora vsebovati vse zgoraj navedene sestavne dele. (obrazec za kandidaturo se nahaja na spletni strani zveze ŠKIS).

Udeležba pod PCT pogoji.