O KLUBU

Na začetku je bil Zgornjesavinjski študentski klub, ki so ga naši, študentskega aktivizma željni predhodniki, ustanovili leta 1961. Takrat je prvi predsednik kluba postal Jože Jeraj, študent Biotehniške fakultete. V 60. in 70. letih prejšnjega stoletja je bil namen študentskega kluba v naši dolini v glavnem povezovalnega in družbenega značaja. Zagnani študentje so prirejali brucovanje v gostilni Pod lipco v Ljubljani, kasneje pa tudi že v dvoranah po naši dolini. Število študirajočih je z leti naraščalo, ne samo v Ljubljani, ampak tudi v Mariboru. Klub je bil zelo aktiven predvsem v letu 1968, ko so potekale študentske demonstracije in je bila borba a študentske pravice v teku.

Na občnih zborih so bile aktualne teme predvsem položaj študentov v družbi in materialne ter druge problematike. Vsako leto so se jih udeležili vodilni in vplivni možje iz celotne občine Mozirje, npr. predsednik skupščine občine. Z njimi so študentje kritično obravnavali štipendijsko politiko, možnosti zaposlovanja po končanem študiju v domači občini in podobne pereče tematike. Organizirali so tudi nekaj prireditev in shodov, na primer ekskurzije po Sloveniji, študentske veselice po dolini in srečanja s študentskimi klubi sosednjih občin (dvodnevna srečanja s Klubom koroških študentov v koči na Smrekovcu).

Po dolgih letih aktivnega in nekaj vmesnih letih zamrlega študentskega delovanja v dolini je bilo naposled 14. februarja 1997 ustanovljen Klub zgornjesavinjskih študentov, krajše KZSŠ. Mesto prvega predsednika kluba, takšnega kot ga poznamo danes, je zasedel Alojz Prislan.

Ne glede na to, da je klub skozi vsa ta leta menjaval vodstvo, aktivno sodelujoče študente, dijake ter mlade po duši in telesu, smo lahko ponosni na to, da sta poslanstvo in vizija kluba ostala enaka. Naš študentski klub še vesno združuje in povezuje študente cele Zgornjesavinjske doline, prav tako kot jih je pred davnimi leti ob ustanovitvi.

EKIPA

UPRAVNI ODBOR KZSŠ

 • PREDSEDNIK

  IGOR TEŠANOVIĆ

 • PODPREDSEDNIK

  ALEŠ MATJAŽ

 • TAJNICA

  NIKA ZABREZNIK

 • BLAGAJNIČARKA

  ZOJA ZAGRADIŠNIK

 • ČLANICA UO

  NADJA JELŠNIK

NADZORNI ODBOR KZSŠ

 • ČLAN NO

  BLAŽ SLATINŠEK

 • ČLAN NO

  SIMON KLEMENŠEK

 • ČLAN NO

  GORAN TOMAŠ

DIJAŠKA SEKCIJA KZSŠ

 • PREDSEDNICA DIJAŠKE SEKCIJE

  TINA JERNEJC

SVETNICA ZVEZE ŠKIS IN SVETA ŠOLS

 • TINA TEŠANOVIĆ

DOKUMENTI

KONTAKT

Klub zgornjesavinjskih študentov
Foršt 6
3333 Ljubno ob Savinji
info@kzss.si

Davčna številka: 10760431

Matična številka: 1151851000

TRR: SI56 0242 6009 0937 743

PARTNERJI