O KLUBU

Na začetku je bil Zgornjesavinjski študentski klub, ki so ga naši, študentskega aktivizma željni predhodniki, ustanovili leta 1961. Takrat je prvi predsednik kluba postal Jože Jeraj, študent Biotehniške fakultete. V 60. in 70. letih prejšnjega stoletja je bil namen študentskega kluba v naši dolini v glavnem povezovalnega in družbenega značaja. Zagnani študentje so prirejali brucovanje v gostilni Pod lipco v Ljubljani, kasneje pa tudi že v dvoranah po naši dolini. Število študirajočih je z leti naraščalo, ne samo v Ljubljani, ampak tudi v Mariboru. Klub je bil zelo aktiven predvsem v letu 1968, ko so potekale študentske demonstracije in je bila borba a študentske pravice v teku.

Na občnih zborih so bile aktualne teme predvsem položaj študentov v družbi in materialne ter druge problematike. Vsako leto so se jih udeležili vodilni in vplivni možje iz celotne občine Mozirje, npr. predsednik skupščine občine. Z njimi so študentje kritično obravnavali štipendijsko politiko, možnosti zaposlovanja po končanem študiju v domači občini in podobne pereče tematike. Organizirali so tudi nekaj prireditev in shodov, na primer ekskurzije po Sloveniji, študentske veselice po dolini in srečanja s študentskimi klubi sosednjih občin (dvodnevna srečanja s Klubom koroških študentov v koči na Smrekovcu).

Po dolgih letih aktivnega in nekaj vmesnih letih zamrlega študentskega delovanja v dolini je bilo naposled 14. februarja 1997 ustanovljen Klub zgornjesavinjskih študentov, krajše KZSŠ. Mesto prvega predsednika kluba, takšnega kot ga poznamo danes, je zasedel Alojz Prislan.

Ne glede na to, da je klub skozi vsa ta leta menjaval vodstvo, aktivno sodelujoče študente, dijake ter mlade po duši in telesu, smo lahko ponosni na to, da sta poslanstvo in vizija kluba ostala enaka. Naš študentski klub še vesno združuje in povezuje študente cele Zgornjesavinjske doline, prav tako kot jih je pred davnimi leti ob ustanovitvi.

EKIPA

UPRAVNI ODBOR KZSŠ

 • null

  PREDSEDNIK

  ROŽLE STAJNER

 • null

  PODPREDSEDNICA

  KARIN HRIBERŠEK

 • null

  TAJNICA

  JEDERT STAJNER

 • BLAGAJNIK

  MARTIN BUDNA

 • ČLAN UO

  NACE SELIŠNIK

NADZORNI ODBOR KZSŠ

 • null

  PREDSEDNIK NO

  NACE BENDA

 • TAJNIK NO

  KLEMEN BUDNA

 • null

  ČLAN NO

  BLAŽ SLATINŠEK

DIJAŠKA SEKCIJA KZSŠ

 • PREDSEDNIK DIJAŠKE SEKCIJE

  ALEŠ MATJAŽ

 • ČLAN DIJAŠKE SEKCIJE

  GORAN TOMAŠ

 • ČLAN DIJAŠKE SEKCIJE

  ALEN KRANJEC

 • ČLANICA DIJAŠKE SEKCIJE

  ZOJA ZAGRADIŠNIK

 • ČLANICA DIJAŠKE SEKCIJE

  NIKA ZABREZNIK

SVETNICA ZVEZE ŠKISI IN SVETA ŠOLS

 • null

  JEDERT STAJNER

DOKUMENTI

KONTAKT

Klub zgornjesavinjskih študentov
Foršt 6
3333 Ljubno ob Savinji
Davčna številka: 10760431
Matična številka: 1151851000 

PARTNERJI

Instagram